Starta företag inom flyttbranschen – Lagar och regler

Att starta ett företag i Sverige är mycket enkelt. Att däremot följa de lagar och regler som gäller för den bransch man är verksam inom är inte alltid lika enkelt. Vi tittar lite extra på vad som gäller om du vill starta en flyttfirma.

  • Om du ska transportera saker krävs yrkestrafiktillstånd

Om du driver en flyttfirma har du sannolikt ttn eller par fordon som ska användas för transporterna. Självklart går det att ha en flyttfirma som enbart hjälper till med packning och bärhjälp men det är ytterst ovanligt.

Kommer du transportera gods krävs alltså ett yrkestrafiktillstånd. Ett tillstånd som alltid krävs i det fall ett företag vill transportera gods åt privatpersoner eller andra företag. Om man transporterar utan detta tillstånd innebär det att man utför ”olaga yrkesmässigtrafik”.

Dessutom innebär detta att försäkringsbolag kan vägra ge ersättning i det fall något gods skulle gå sönder under själva transporten. Detta på grund av att man inte har de tillstånd som krävs.

  • Vara insatt i distansavtalslagen

Så länge som ett avtal sker på distans så gäller distansavtalslagen. Det innebär därmed alla avtal där inte avtal och betalning sker direkt (som vid köp över disk). Ett smidigt sätt för en flyttfirma att få kunder är att ha en hemsida där man direkt kan boka tider. En bokning innebär ett avtal vilket därmed innebar att lagen gäller. Detsamma gäller om avtalet tecknas via mail eller så.

I detta fall krävs det att du är tydlig med vissa punkter mot kunden. Exempelvis gäller det för pris, villkor för betalning, hur avtalet kan sägas upp och hur en tvist ska lösas om det uppstår.

  • Ångerrätt – som inte gäller

Generellt finns ångerrätt på varor och tjänster som bokas på distans. Men här har en flyttfirma ett undantag. Denna ångerrätt gäller nämligen inte transporttjänster vilka just är vad en flyttfirma erbjuder.

Därmed är det extra viktigt att förmedla till kunden att någon ångerrätt inte finns. Det kan exempelvis innebära att kunden är tvungen att betala om en bokning sker. Men generellt brukar en flyttfirma stockholm ha en regel som säger att avbokning får ske ett visst antal dagar före flyttillfället utan att det uppkommer någon kostnad.

  • Ångerrätt – som gäller

En flyttfirma erbjuder ofta mer än bara flytthjälp. Det kan exempelvis vara magasinering eller annan sorts lagring. I dessa fall gäller däremot ångerrätten då det inte är en transporttjänst. Här gäller det alltså att skilja mellan de olika tjänsterna som en flyttfirma erbjuder då vissa alltså alltid har ångerrätt medan andra inte har det.

Den allmänna ångerrätten innebär att du som kund kan ångra avtalet i upp till 14 dagar. Under denna tid kan inte någon kostnad få uppkomma. Har däremot tjänsten redan påbörjats inom denna tid innebär det att avtalet påbörjats och därmed ångerrätten inte längre är aktiv.

  • Prisinformationslagen

Oavsett om du driver en flyttfirma, en frisörsalong eller ett uthyrningsföretag så behöver du följa prisinformationslagen. Kortfattat innebär det att alla priser ska presenteras på ett korrekt, tydligt och informativt sätt. Bland annat ska priset vara lätt att hitta för kunden i samband där verksamheten bedrivs.